دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی

علمی پژوهشی

شیوه های تصویر سازیِ مفاهیم در نهج‌البلاغه

ولی الله حسومی; حسین خاکپور; محمد علی مهدوی راد

واژه به مثابه ابزار تحلیل گفتمان قرآن

سیدحسین سیدی; غلامرضا رئیسیان

تسامح در سند روایات طبی

قربان زاده قربان زاده; حسن نقی‌زاده; مرتضی ایروانی نجفی; سیدکاظم طباطبایی