فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی

علمی پژوهشی

کاربرد «اعتبار» در تصحیح روایات کتاب الحجة کافی

علی ثامنی; مهدی جلالی; عباس اسماعیلی زاده; سهیلا پیروزفر

بازخوانی تأویل های اهل بیت (ع) در روایات تفسیر نورالثقلین

معصومه خاتمی; نهله غروی نائینی; نصرت نیل‌ساز; کاوس روحی برندق

روش آیت الله ‌خویی در تعامل با اصول اولیه رجالی

فتحیه فتاحی زاده; محمد کاظم رحمان ستایش; فاطمه ونکی

تأمّلاتی درباره حدیث «سدّوا الابواب»

حسینعلی کیخا; سیّد محمد مرتضوی; حسن نقی زاده