دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی

ارزیابی ارتباط آیة هفتم سورة انشراح با نصب امام علی(ع)

عباس اسمعیلی زاده; فاطمه زهرا آل ابراهیم
تعداد مشاهده : 191 صفحه 9-30 PDF
تعداد مشاهده : 75 صفحه 51-79 PDF

زیبایی شناسی تناسب معنایی در سوره آل عمران

نورمحمد خدایاری; حسن عبداللهی; سید حسین سیدی; علی نوروزی
تعداد مشاهده : 138 صفحه 81-98 PDF

ساختارهای مطلوبیت فعل در قرآن از منظر فقیهان

مهدی سلیمی; محمدحسن حائری; حسین صابری
تعداد مشاهده : 122 صفحه 99-120 PDF
تعداد مشاهده : 106 صفحه 121-140 PDF

بررسی چرایی کاربرد واژه های آرکائیک در جزء سی ام قرآن کریم

محمد کاظم قهاری; محسن قاسم پور; پرویز رستگار جزی
تعداد مشاهده : 115 صفحه 141-158 PDF