نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • علمی پژوهشی

 • معادل یابی واژگان قرآنی در پرتو روابط موجود در نظریه شبکه معنایی  PDF    دانلود : 6811
  محمد رضا پهلوان نژاد ; شراره سادات سرسرابی
  بازدید: 2268
  بررسی مفهوم استغفار در صحیفه سجادیه  PDF    دانلود : 3785
  سید مرتضی حسینی شاهرودی ; فهیمه شریعتی
  بازدید: 1852
  بررسی آواشناختی علم تجوید  PDF    دانلود : 9007
  غلامعباس سعیدی
  بازدید: 1994
  تحلیل خطبة پنجاه و یکم نهج البلاغه براساس طبقه بندی سرل از کنش های گفتاری  PDF    دانلود : 7425
  فضائلی فضائلی ; نگارش نگارش
  بازدید: 2456
  درنگی کوتاه بر واژه ی قرآنی «صلاة»  PDF    دانلود : 6008
  محمود مکوند ; آذرتاش آذرنوش
  بازدید: 3046
  بازکاوی گزارۀ قرآنی «رجم شیاطین با شهاب‌ها»  PDF    دانلود : 4249
  روح الله نجفی
  بازدید: 1424
  مکی و مدنی از مفهوم تا اصطلاح  PDF    دانلود : 3823
  شادی نفیسی ; مهدیه دهقانی قناتغستانی
  بازدید: 1774