اطلاعات آماری نشریه

تعداد دوره ها 

17          

تعداد شماره‌ها             

31       

تعداد  مقالات منتشر شده

278       

تعداد مقالات پذیرفته شده

266       

درصد پذیرش

11           

تعداد مقالات رد شده      

 1,828        

درصد عدم پذیرش 

 77           

میانگین بازه زمانی بررسی اولیه مقالات دریافتی کمتر از 10 روز

اطلاع رسانی در مورد تغییر شیوه ارجاع‌دهی مقالات به نظام شیکاگو

​به آگاهی محققان و کاربران محترم می‌رساند به منظور  استانداردسازی مقالات منتشر شده در نشریه، شیوه ارجاع‌دهی مقالات به نظام شیکاگو تغییر یافته است. ضروری است کلیه مقالاتی که از آغاز خرداد 1402 در سامانه ثبت و ارسال می‌شوند از این شیوه ارجاع‌دهی پیروی کنند و  مقالاتی که به این تغییر مهم بی‌توجهی کنند بازگردانده خواهند شد. برای آگاهی از جزئیات مربوط به فایل شیوه‌نامه در بخش راهنمای نویسندگان نشریه علوم قرآن و حدیث مراجعه کنید.

 

شماره جاری: دوره 55، شماره 2 - شماره پیاپی 111، اسفند 1402، صفحه 1-336 (پاییز و زمستان 1402) 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر مدیر مسئول کارشناس نشریه
دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان