تعداد دوره ها

 16

تعداد شماره ها

 29

تعداد مقالات

 254

درصد پذیرش

 11

تعداد مشاهده مقالات

 90,673

​اطلاع رسانی در مورد تغییر شیوه ارجاع‌دهی مقالات به نظام شیکاگو

​به آگاهی محققان و کاربران محترم می‌رساند به منظور تکمیل فرایند استانداردسازی مسائل گوناگون مربوط به مجله و سامانه، شیوه ارجاع‌دهی مقالات به نظام شیکاگو تغییر یافته است. ضروری است کلیه مقالاتی که از 11خرداد 1402 در سامانه ثبت و ارسال می‌شوند از این شیوه ارجاع‌دهی پیروی کنند و  مقالاتی که به این تغییر مهم بی‌توجهی کنند بازگردانده خواهند شد. برای آگاهی از جزئیات مربوط به فایل شیوه‌نامه در بخش راهنمای نویسندگان مجله علوم قرآن و حدیث مراجعه کنید.

 

 

شماره جاری: دوره 54، شماره 2 - شماره پیاپی 109، اسفند 1401، صفحه 1-260 (پاییز و زمستان 1401) 

اضمار و زیادت حرف «لا» در قرآن با بررسی چالش‌های تفسیری آن

صفحه 97-114

10.22067/jquran.2022.67747.1006

احسان رسولی کرهرودی؛ ابراهیم اناری بزچلوئی؛ سید ابوالفضل سجادی؛ احمد امیدعلی


سنجش پژوهش‌های آماری دربارۀ قرآن با تکیه بر اختلاف قرائت‌ها

صفحه 139-161

10.22067/jquran.2021.61830.0

اعظم صادقی نیا؛ سیدکاظم طباطبایی پور؛ مرتضی ایروانی نجفی


پیشینه درایه ا‌ی حدیث شیعه در آثار شیخ صدوق

صفحه 221-244

10.22067/jquran.2022.61811.0

سید محسن موسوی؛ معصومه طاهریان قادی؛ مهدی تقی زاده طبری


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر مدیر مسئول کارشناس نشریه
دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان