تعداد دوره ها

 16

تعداد شماره ها

 29

تعداد مقالات

 250

درصد پذیرش

 11

تعداد مشاهده مقالات

 81,941

اطلاع رسانی در مورد هزینه

​به آگاهی محققان عزیز می‌رساند به موجب بندهای یک از ماده 3 و دو از ماده 4 آیین نامه ابلاغی تعیین هزینه پردازش مقاله در مجلات علمی دسترسی باز مصوب 1400/1/23 وزارت عتف، از تاریخ 1401/3/1 دریافت وجه از مقالات ارسالی در مرحله ثبت اطلاعات مقاله لغو می‌شود و فقط از مقالاتی که فرایند داوری را تا پذیرش نهایی طی کنند مبلغ ششصدهزار تومان در مرحله اعطای گواهی پذیرش مقاله دریافت خواهد شد.

فایل آیین نامه پرداخت وجوه وزارت عتف- 1401

شماره جاری: دوره 54، شماره 2 - شماره پیاپی 109، اسفند 1401، صفحه 1-260 (پاییز و زمستان 1401) 

اضمار و زیادت حرف «لا» در قرآن با بررسی چالش‌های تفسیری آن

صفحه 97-114

10.22067/jquran.2022.67747.1006

احسان رسولی کرهرودی؛ ابراهیم اناری بزچلوئی؛ سید ابوالفضل سجادی؛ احمد امیدعلی


سنجش پژوهش‌های آماری دربارۀ قرآن با تکیه بر اختلاف قرائت‌ها

صفحه 139-161

10.22067/jquran.2021.61830.0

اعظم صادقی نیا؛ سیدکاظم طباطبایی پور؛ مرتضی ایروانی نجفی


پیشینه درایه ا‌ی حدیث شیعه در آثار شیخ صدوق

صفحه 221-244

10.22067/jquran.2022.61811.0

سید محسن موسوی؛ معصومه طاهریان قادی؛ مهدی تقی زاده طبری


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر مدیر مسئول کارشناس نشریه
دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان